Trwa nabór do żłobka Maciejkowo- Zapraszamy do składania wniosków!

Plan dnia

7.00 - 9.30
Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę

9.30 - 10.00
śniadanie

10.00 - 12.30
- Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów dziennych w oparciu o podstawę programową MEN
- Realizacja różnego rodzaju programów edukacyjnych
- Gry i zabawy z udziałem nauczycielki zapewniające wszechstronny rozwój dziecka

12.30 - 13.00
Obiad I danie

13.00 - 14.00
Odpoczynek - Leżakowanie, zajęcia relaksacyjne, wyciszające, bajkoterapia lub muzykoterapia

14.00 - 14.30
Obiad II danie

14.30-15.30
- Aktywność twórcza wg zainteresowań dzieci
- W zależności od dnia: terapia zajęciowa, zajęcia muzyczne, teatralne lub zajęcia taneczno- ruchowe
- Zajęcia dodatkowe

15.30 - 16.00
Podwieczorek

16.00 - 17.00
Zabawy indywidualne, rozchodzenie się dzieci do domów